Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Titana AB

Titana AB
Kungsgatan 12
65111 Karlstad

Hemsida:

www.titana.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Titana är ett investmentbolag som äger aktier i ett antal bolag. Titana AB hette tidigare Aqualiv AB och utvecklade och tillverkade då marina säkerhetsprodukter. Aqualiv AB hette tidigare Mobwatcher AB.

Teckningsperiod:

28 november 2011 - 12 december 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

20,8 Mkr

Teckningskurs:

0,02 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 november 2011

Värdering:

Pre-money 2,4 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 13:1.

Post:

Övrigt:

Emissionen kommer att vara säkerställd till 100 % genom teckningsförbindelser samt garantiåtaganden. Observera, datum för teckningsperiod är inte bestämda ännu.

Uppdatering: Datum för nyemissionen har nu kommunicerats.

Uppdatering: Datum för nyemissionen har ändrats.

Uppdaterat: 2011-11-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss