Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tilgin AB

Tilgin AB
Finlandsgatan 40
16428 Kista

Hemsida:

www.tilgin.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tilgin erbjuder en integrerad systemlösning som gör att operatörer kan erbjuda sina slutkunder högkvalitativa och kostnadseffektiva triple play- och IMS-tjänster i hemmen via bredband.

Teckningsperiod:

8 augusti 2006 - 22 augusti 2006

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

46,3 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Teckning genom betalning.

Avstämningsdag:

31 juli 2006

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:2

Post:

Övrigt:

Företaget planerar en notering på Stockholmsbörsen under 2006, tidigare har hösten 2006 nämnts.

Uppdaterat: 2008-04-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss