Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tilgin AB

Tilgin AB
Finlandsgatan 40
16428 Kista

Hemsida:

www.tilgin.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tilgin erbjuder en integrerad systemlösning som gör att operatörer kan erbjuda sina slutkunder högkvalitativa och kostnadseffektiva triple play- och IMS-tjänster i hemmen via bredband.

Teckningsperiod:

31 mars 2008 - 25 april 2008

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

72,4 Mkr

Teckningskurs:

3,25 kr per aktie

Likviddag:

Teckning genom betalning.

Avstämningsdag:

26 mars 2008

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt. Tre befintliga aktier i Tilgin berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit består av tre (3) nya aktier och två (2) teckningsoptioner av olika serier.

Post:

Övrigt:

Företaget får in ytterligare 67 Mkr om teckningsoptionerna används. Erbjudandet är fullt säkerställt genom teckningsåtaganden och emissionsgarantier utställda av 18 parter.

Uppdaterat: 2008-04-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss