Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tilgin AB

Tilgin AB
Finlandsgatan 40
16428 Kista

Hemsida:

www.tilgin.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tilgin erbjuder en integrerad systemlösning som gör att operatörer kan erbjuda sina slutkunder högkvalitativa och kostnadseffektiva triple play- och IMS-tjänster i hemmen via bredband.

Teckningsperiod:

20 september 2011 - 4 oktober 2011

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

30,3 Mkr

Teckningskurs:

0,68 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 september 2011

Värdering:

Pre-money 30,3 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är garanterad i sin helhet av bolagets tre största aktieägare.

Uppdaterat: 2011-09-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss