Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tigran Technologies AB

Tigran Technologies AB

Tigran Technologies AB
Malmö Science Park
20512 Malmö

Hemsida:

www.tigran.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utvecklar och marknadsför en patentskyddad teknologi för att förankra proteser i benvävnad.

Teckningsperiod:

12 maj 2006 - 31 maj 2006

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

22,86 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr

Likviddag:

31 maj 2006

Avstämningsdag:

11 maj 2006

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. Teckningsanmälan utan företrädesrätt mottages också.

Post:

Övrigt:

Företaget har som mål att noteras under 2007.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss