Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tigran Technologies AB

Tigran Technologies AB

Tigran Technologies AB
Malmö Science Park
20512 Malmö

Hemsida:

www.tigran.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utvecklar och marknadsför en patentskyddad teknologi för att förankra proteser i benvävnad.

Teckningsperiod:

24 april 2009 - 13 maj 2009

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

20 Mkr + 30 Mkr

Teckningskurs:

0,60 kr per unit (3 aktier)

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 april 2009

Värdering:

Villkor:

Aktieägare erhåller 1 unit per 4 befintliga aktier. 1 unit består av 3 preferensaktier och 3 teckningsoptioner av serie 2009/2010. 1 teckningsoption ger rätt att teckna en preferensaktie för 0,30 kr, under perioden 15 - 31 januari 2010.

Post:

Övrigt:

Erbjudandet är garanterat i sin helhet.

Uppdaterat: 2009-04-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss