Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tigran Technologies AB

Tigran Technologies AB

Tigran Technologies AB
Malmö Science Park
20512 Malmö

Hemsida:

www.tigran.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utvecklar och marknadsför en patentskyddad teknologi för att förankra proteser i benvävnad.

Teckningsperiod:

16 maj 2012 - 4 juni 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

13,5 Mkr

Teckningskurs:

10 kr (20 kr per unit)

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 maj 2012

Värdering:

Pre-money 6,75 Mkr (exklusive teckningsoptioner).

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. För varje 1 befintlig aktie erhålls 1 uniträtt. 1 sådan uniträtt berättigar till teckning av 1 unit bestående av 2 nya aktier, 2 teckningsoptioner av serie TO 4 och 2 teckningsoptioner av serie TO 5.

Post:

Övrigt:

Varje teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 10 kronor per aktie fram till och med den 28 februari 2013. Varje teckningsoption av serie TO 5 berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 10 kronor per aktie fram till och med den 28 februari 2014. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Tigran att tillföras ytterligare cirka 27,0 MSEK.

Uppdatering: Vederlagsfria teckningsförbindelser och garantiåtaganden har erhållits avseende hela nyemissionsbeloppet. Bland annat har Mohammed al Amoudi, som inte tidigare innehar några aktier i Tigran, vederlagsfritt förbundit sig att teckna units i nyemissionen för cirka 11,1 Mkr.

Uppdaterat: 2012-05-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss