Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tigran Technologies AB

Tigran Technologies AB

Tigran Technologies AB
Malmö Science Park
20512 Malmö

Hemsida:

www.tigran.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Utvecklar och marknadsför en patentskyddad teknologi för att förankra proteser i benvävnad.

Teckningsperiod:

25 maj 2011 - 9 juni 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

27 Mkr (+24,6 Mkr)

Teckningskurs:

0,08 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 maj 2011

Värdering:

Pre-money 27 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje 1 befintlig aktie, oavsett serie, erhålls 1 uniträtt. 5 sådana uniträtter berättigar till teckning av 1 unit bestående av 5 nya stamaktier och 3 teckningsoptioner av serie TO 3 berättigande till teckning av vardera 1 ny stamaktie.

Post:

Övrigt:

Tigran har avtalat om teckningsförbindelser om 8 Mkr samt garantiteckning om cirka 19 Mkr. Innehav av 1 teckningsoption av serie TO 3 berättigar till teckning av 1 nyemitterad stamaktie till en kurs om 0,12 SEK per stamaktie. Teckning av stamaktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 13 juli 2011 till och med den 25 april 2012. Om alla teckningsoptioner används får bolaget in ytterligare 24,6 Mkr.

Uppdaterat: 2016-05-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss