Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ticket Travel Group AB

Ticket Travel Group AB

Ticket Travel Group AB
Värmdövägen 84
131 08 Nacka

Hemsida:

www.ticket.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Ticket är den största privat- och affärsresebyrån i Sverige och andra största privatresebyrån i Norge. Företaget har även med en affärsresebyrå i Oslo, Norge, Mr Travel i Finland samt via ticket.dk i Danmark.

Teckningsperiod:

25 november 2009 - 9 december 2009

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

67 Mkr

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 november 2009

Värdering:

Pre-money 67 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Tickets två största aktieägare, Braganza AS och Livförsäkringsaktiebolaget Skandia har förbundit sig att teckna sina andelar av emissionen, vilket motsvarar cirka 43,2 procent eller cirka 28,9 MSEK av nyemissionen.

Uppdaterat: 2009-11-23

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss