Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Three Gates AB

Three Gates AB

Three Gates AB
S:t Hansgatan 35
621 56 Visby

Hemsida:

www.threegates.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Three Gates är en svensk spelutvecklare som gör spel för en global marknad.

Teckningsperiod:

14 maj 2020 - 14 maj 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

5,4 Mkr + 7 Mkr

Teckningskurs:

0,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

13,62 Mkr pre-money

Villkor:

Three Gates gör en riktad emission på 5,4 Mkr, samt en emission på 7 Mkr genom kvittning av skulder.

Post:

Övrigt:

Utöver emissionerna tar bolaget upp ett lån på 5,3 Mkr till slutet av oktober som kan kvittas till 0,70 kr per aktie.

Styrelsen kommer att föreslå att extrastämman beslutar om en riktad emission av två serier av vederlagsfria teckningsoptioner: TO1 och TO2 (för varje två (2) tecknade aktier erhålls vederlagsfritt en (1) TO1 och en (1) TO2) till investerarna i den riktade emissionen. Villkoren för teckningsoptionerna är teckningskurs baserat på 70 % av det volymvägda snittpriset under två veckor före teckningsperioden med minimikurs 0,70 kr och maxkurs 1,20 kr. Teckningsperioden är i juni för TO1 & september för TO2.

Vidare kommer styrelsen att föreslå att extrastämman beslutar om en riktad emission av vederlagsfria teckningsoptioner TO1 och TO2 (för varje fyra (4) tecknade aktier erhålls vederlagsfritt en (1) TO1 och en (1) TO2) till de långivare och fordringsägare som kvittar sina fordringar i den planerade kvittningsemissionen.

För att kompensera befintliga aktieägare för utspädningen i samband med finansieringen kommer styrelsen att föreslå en utdelning av vederlagsfria teckningsoptioner TO1 & TO2 (för varje sex (6) aktier erhålls vederlagsfritt en (1) TO1 och en (1) TO2 (1:6)).

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss