Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Three Gates AB

Three Gates AB

Three Gates AB
S:t Hansgatan 35
621 56 Visby

Hemsida:

www.threegates.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Three Gates är en svensk spelutvecklare som gör spel för en global marknad.

Teckningsperiod:

2 december 2019 - 20 december 2019

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

24,6 Mkr + 4 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 november 2019

Värdering:

4,9 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 5:1. 1 befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen ger 5 teckningsrätter. 1 teckningsrätt ger rätt att teckna 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

I samband med transaktionen kommer lån upp till ca 8 Mkr att kvittas mot aktier (avseende teckningar inom företrädesemissionen). Lånen kommer från bolaget närstående, styrelse och ledning.

Vid stort intresse för emissionen kan en övertilldelningsoption på 4 Mkr användas.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till 20 december 2019.

Uppdaterat: 2019-12-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss