Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Thenberg & Kinde Fondkommission AB

Thenberg & Kinde Fondkommission AB

Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Västra Hamngatan 19
403 12 Göteborg

Hemsida:

www.thenberg.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Thenberg & Kindes affärsidé är att genom aktivt arbete inom Corporate Finance, Kapitalförvaltning och Värdepappershandel erbjuda företag, stiftelser och privatpersoner marknadens bästa personliga service samt största möjliga förutsättningar för ökad avkastning och värdetillväxt.

Teckningsperiod:

27 augusti 2007 - 7 september 2007

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

Max 9 Mkr

Teckningskurs:

12 kr, 10 kr med rabatt

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Omkring 123 Mkr enligt erbjudandet. 12 kr per aktie för allmänheten och 10 kr för aktieägare i Yield.

Villkor:

Post:

1000 aktier.

Övrigt:

Planerar en notering på Nordic MTF den 27 september.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss