Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Thenberg & Kinde Fondkommission AB

Thenberg & Kinde Fondkommission AB

Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Västra Hamngatan 19
403 12 Göteborg

Hemsida:

www.thenberg.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Thenberg & Kindes affärsidé är att genom aktivt arbete inom Corporate Finance, Kapitalförvaltning och Värdepappershandel erbjuda företag, stiftelser och privatpersoner marknadens bästa personliga service samt största möjliga förutsättningar för ökad avkastning och värdetillväxt.

Teckningsperiod:

25 augusti 2014 - 8 september 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10,4 Mkr

Teckningskurs:

0,05 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 augusti 2014

Värdering:

17,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:5.

Post:

Minimum 100 000 aktier vid teckning utan företrädesrätt.

Övrigt:

Thenberg gör samtidigt som detta även en konvertibelemission på 10,4 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss