Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Thenberg & Kinde Fondkommission AB

Thenberg & Kinde Fondkommission AB

Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Västra Hamngatan 19
403 12 Göteborg

Hemsida:

www.thenberg.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Thenberg & Kindes affärsidé är att genom aktivt arbete inom Corporate Finance, Kapitalförvaltning och Värdepappershandel erbjuda företag, stiftelser och privatpersoner marknadens bästa personliga service samt största möjliga förutsättningar för ökad avkastning och värdetillväxt.

Teckningsperiod:

1 juni 2012 - 15 juni 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

0,91 Mkr

Teckningskurs:

0,31 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 5,1 Mkr.

Villkor:

Riktad till Provobis Holding AB, Vänern Industri AB, Tastsinn AB och Carl-Magnus Kindal.

Post:

Övrigt:

Observera, datumen är en uppskattning, beslut om att genomföra emissionen tas den 31 maj 2012.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss