Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i The Virtual Pulp Company AB

The Virtual Pulp Company AB

The Virtual Pulp Company AB
Hornsgatan 1
118 46 Stockholm

Hemsida:

vpulp.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

The Virtual Pulp Company, VPULP, hjälper företag att digitalt marknadsföra sig och sina produkter. Det sker genom egendesignad teknik och i samarbete med återförsäljare, mediebolag och organisationer.

Teckningsperiod:

21 augusti 2013 - 26 oktober 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4 Mkr

Teckningskurs:

4,70 kr

Likviddag:

5 dagar efter utskickad avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

10,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt (Adtoma AB har dock företrädesrätt att teckna 211 700 aktier).

Post:

1000 aktier.

Övrigt:

Vpulp noteras på Aktietorget den 7 oktober 2013.

Uppdatering: Vpulp meddelade den 10 september att drygt 33 % av emissionen hittills har tecknats.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 4 oktober 2013.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 26 oktober 2013.

Uppdatering: "Då kapitalmålet och spridningen av aktien inte har uppnåtts tillfredställande har styrelsen för VPULP beslutat avbryta emissionen och i stället fördjupa diskussioner med ett antal privata finansiärer."

Uppdaterat: 2013-10-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss