Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Th1ng AB

Th1ng AB

Th1ng AB
Borgmästargatan 12
116 29 Stockholm

Hemsida:

www.th1ng.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Th1ng erbjuder internetanslutningar och uppkopplade tjänster till privatpersoner och företag.

Teckningsperiod:

15 september 2023 - 15 september 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

1,25 Mkr

Teckningskurs:

1,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

32,51 Mkr pre-money

Villkor:

Kvittningsemission riktad till säljarna av IIOOTE AB.

Post:

Övrigt:

TH1NG AB förvärvar samtliga aktier i IoT-plattformsleverantören IIOOTE AB; en konkurrerande plattforms- och tjänsteleverantör med verksamhet i Sverige och Tyskland. Köpeskillingen för förvärvet består av en kontant betalning om 1 500 000 kronor samt 1 000 000 aktier i TH1NG som emitteras till säljarna i en kvittningsemission till en teckningskurs om 1,25 kronor per aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss