Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Th1ng AB

Th1ng AB

Th1ng AB
Borgmästargatan 12
116 29 Stockholm

Hemsida:

www.th1ng.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Th1ng erbjuder internetanslutningar och uppkopplade tjänster till privatpersoner och företag.

Teckningsperiod:

22 december 2022 - 22 december 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Skellefteå Kraftaktiebolag.

Post:

Övrigt:

I samband med denna riktad emission så gör Th1ng även en företrädesemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss