Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Th1ng AB

Th1ng AB

Th1ng AB
Borgmästargatan 12
116 29 Stockholm

Hemsida:

www.th1ng.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Th1ng erbjuder internetanslutningar och uppkopplade tjänster till privatpersoner och företag.

Teckningsperiod:

16 januari 2023 - 30 januari 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

19,5 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 januari 2023

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 3:4. För varje en (1) befintlig aktie erhålles tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

TH1NG har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 6,2 MSEK motsvarande cirka 32 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Aktieägaren AB Box Play avser att till stor del betala för nya aktier i Företrädesemissionen genom kvittning mot utestående brygglån om totalt 3,5 MSEK. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 9,7 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av emissionslikviden. Genom garantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsåtagandena, att cirka 82 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas. För garantiåtagandena utgår kontant ersättning om 12 procent av garanterat belopp.

Förutom denna företrädesemission så gör Th1ng även en riktad emission på 10 Mkr.

Uppdatering: 56 % tecknades med företrädesrätt (inkl teckningsåtaganden) och 6 % utan. Garanter får teckna 20%.

Uppdaterat: 2023-02-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss