Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Texas Onshore AB

Texas Onshore AB

Texas Onshore AB
Västra Kanalgatan 8
21141 Malmö

Hemsida:

www.texasonshore.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Olje- och gasprospektering.

Teckningsperiod:

28 maj 2010 - 2 juli 2010

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

14 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Kontant betalning

Avstämningsdag:

31 mars 2010

Värdering:

Pre-money 42 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3

Post:

50 000 aktier.

Övrigt:

Lernesjö
 Holding
 AB
 har
 utfäst
 sig
 att
 teckna
 25
 000 
000
 aktier
 i
 denna
 emission.


Uppdaterat: 2010-06-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss