Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Texas Onshore AB

Texas Onshore AB

Texas Onshore AB
Västra Kanalgatan 8
21141 Malmö

Hemsida:

www.texasonshore.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Olje- och gasprospektering.

Teckningsperiod:

14 april 2009 - 29 maj 2009

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

8,3 Mkr + 7,6 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

10 dagar efter teckning

Avstämningsdag:

9 april 2009

Värdering:

Pre-money 23,6 Mkr och post money 35,3 Mkr Uppdatering: Företrädesemissionen utökas med det dubbla, vilket gör att post money-värderingen kan bli närmare 40 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2 Uppdatering: Villkoren ändras så att alla ägare får en extra teckningsrätt, dvs företrädesrätten blir 2:2.

Post:

Övrigt:

Texas Onshore gör två nyemissioner. Den första är en kvittningsemission till huvudägaren på 7,6 Mkr och den andra en företrädesemission på 4,1 Mkr.

Uppdatering: Villkoren i emissionen ändras. Alla ägare får en extra teckningsrätt, vilket höjer emissionsbeloppet från 4,1 Mkr till 8,3 Mkr. Teckningstiden förlängs till den 29 maj 2009.

Uppdaterat: 2009-05-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss