Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Texas Onshore AB

Texas Onshore AB

Texas Onshore AB
Västra Kanalgatan 8
21141 Malmö

Hemsida:

www.texasonshore.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Olje- och gasprospektering.

Teckningsperiod:

15 juni 2006 - 31 juli 2006

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

18 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

10 dagar efter teckning

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

Minst 40.000 aktier, därefter hela tusental aktier.

Övrigt:

Bröderna Ulf och Thord Lernesjö som tidigare grundat Benchmark Oil & Gas står bakom Texas Onshore.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss