Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Texas Onshore AB

Texas Onshore AB

Texas Onshore AB
Västra Kanalgatan 8
21141 Malmö

Hemsida:

www.texasonshore.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Olje- och gasprospektering.

Teckningsperiod:

22 mars 2007 - 15 april 2007

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr

Likviddag:

10 dagar efter teckning

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Ingen företrädesrätt. Vid överteckning kommer tid för anmälan och betalning beaktas.

Post:

Minst 20.000 aktier, därefter i steg om 1.000 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss