Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Texas Onshore AB

Texas Onshore AB

Texas Onshore AB
Västra Kanalgatan 8
21141 Malmö

Hemsida:

www.texasonshore.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Olje- och gasprospektering.

Teckningsperiod:

30 januari 2012 - 31 maj 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

10 dagar efter teckning

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 234,6 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Valfritt antal aktier.

Övrigt:

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 30 mars 2012.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 30 april 2012.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 31 maj 2012.

Uppdaterat: 2012-05-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss