Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tethys Oil AB

Tethys Oil AB

Tethys Oil AB
Hovslagargatan 5
111 48 Stockholm

Hemsida:

tethysoil.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser.

Teckningsperiod:

9 maj 2012 - 10 maj 2012

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

100 Mkr

Teckningskurs:

40 kr

Likviddag:

Kontant betalning.

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission till svenska och internationella investerare.

Post:

Övrigt:

Utfallet kommuniceras innan marknaden öppnar den 10 maj 2012.

Pareto Öhman AB är finansiell rådgivare till bolaget i emissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Öhman i samband med emissionen.

Uppdaterat: 2012-05-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss