Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TerraNet Holding AB

TerraNet Holding AB

TerraNet Holding AB
Scheelevägen 17
223 63 Lund

Hemsida:

terranet.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

TerraNet utvecklar teknik och lösningar inom mesh-nätverk, där mobila enheter kan kommunicera utan centrala enheter så som wifi-hotspots och mobiltelefonnätverk.

Teckningsperiod:

2 oktober 2019 - 18 oktober 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

52,1 Mkr

Teckningskurs:

1,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 september 2019

Värdering:

39,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:3. Aktieägarna, oavsett aktieslag, erhåller en (1) teckningsrätt av serie B för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av fyra (4) B-aktier i Företrädesemissionen.

Post:

Övrigt:

Terranet har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om cirka 4,2 MSEK respektive cirka 37,5 MSEK, motsvarande totalt 80 procent av Företrädesemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss