Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TerraNet Holding AB

TerraNet Holding AB

TerraNet Holding AB
Scheelevägen 17
223 63 Lund

Hemsida:

terranet.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

TerraNet utvecklar teknik och lösningar inom mesh-nätverk, där mobila enheter kan kommunicera utan centrala enheter så som wifi-hotspots och mobiltelefonnätverk.

Teckningsperiod:

2 oktober 2019 - 18 oktober 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

52,1 Mkr

Teckningskurs:

1,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 september 2019

Värdering:

39,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:3. Aktieägarna, oavsett aktieslag, erhåller en (1) teckningsrätt av serie B för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av fyra (4) B-aktier i Företrädesemissionen.

Post:

Övrigt:

Terranet har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om cirka 4,2 MSEK respektive cirka 37,5 MSEK, motsvarande totalt 80 procent av Företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2019-09-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss