Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TerraNet Holding AB

TerraNet Holding AB

TerraNet Holding AB
Scheelevägen 17
223 63 Lund

Hemsida:

terranet.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

TerraNet utvecklar teknik och lösningar inom mesh-nätverk, där mobila enheter kan kommunicera utan centrala enheter så som wifi-hotspots och mobiltelefonnätverk.

Teckningsperiod:

25 november 2016 - 31 december 2016

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

24 Mkr

Teckningskurs:

12 kr

Likviddag:

10 januari 2016

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2017-01-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss