Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Teqnion AB

Teqnion AB

Teqnion AB
Dalvägen 8
169 56 Solna

Hemsida:

www.teqnion.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Teqnion är moderbolaget i en koncern med dotterbolag som verkar inom smala tekniknischer.

Teckningsperiod:

19 mars 2019 - 28 mars 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

80 Mkr

Teckningskurs:

26 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

339,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

Minimum 250 aktier.

Övrigt:

Första dag för handel på First North är planerad till 4 april 2019.

Fem cornerstone-investerare har åtagit sig att förvärva aktier för 64,74 Mkr, motsvarande 15,4 procent av de utestående aktierna i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet. De fem cornerstone-investerarna är Creades AB (publ) (32,5 MSEK), Consensus Asset Management AB (publ) (16,25 MSEK), Aktia Fondbolag Ab (7,54 MSEK), Familjen Hamberg (5,85 MSEK) och Familjen Kjell (2,6 MSEK).

Uppdaterat: 2019-03-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss