Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Teligent AB

Teligent AB
Box 213
149 23 Nynäshamn

Hemsida:

www.teligent.se/

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Telekom

Teckningsperiod:

17 september 2007 - 2 oktober 2007

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

231 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota

Avstämningsdag:

12 september 2007

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 2:1, samt 1 option per 10 tecknade aktier.

Post:

Övrigt:

Styrelsen bedömer att nyemissionen genom avsiktsförklaringar och emissionsgarantier i sin helhet är säkerställd. Större aktieägare inkluderande bland andra Visionalis och Öhman Fonder har förklarat sin avsikt att teckna i nyemissionen, motsvarande cirka 31 procent.

Uppdatering: Teligents grundare Pekka Peltola och 8 andra större ägare stoppar den föreslagna nyemissionen. Man anser att den gör det svårt för många ägare att delta och att utspädningen blir för stor. Man anser dessutom att kostnaderna för nyemissionen är för stora. Man föreslår istället en hälften så stor emission, alternativt en riktad nyemission till marknadspris. Samma grupp stoppar även det föreslagna optionsprogrammet till VD och ledning.

Uppdatering: Nu ställer sig nästan alla ägare positiva till det ursprungliga förslaget. Den 6 september ska emissionen röstas igenom.

Uppdaterat: 2007-09-23

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss