Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tele5 Voice Services AB

Tele5 Voice Services AB
Norra Stationsgatan 93
11364 Stockholm

Hemsida:

www.tele5.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tele5 erbjuder under eget varumärke en helt ny typ av prenumerationsbaserade tjänstepaket inom IT och telefoni. Tele5s tjänsteområden inkluderar webhotell, IT-hotell (ASP) och moderna telefonilösningar. Tele5s tjänsteplattform, möjliggör skalbara kommunikationslösningar där egna investeringar i maskin- eller programvara ej är nödvändiga.

Teckningsperiod:

1 januari 2005 - 31 januari 2006

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

6,3 Mkr

Teckningskurs:

21 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till styrelsens ordförande Per Bergström och ytterligare fyra investerare.

Post:

Övrigt:

Beslut taget 30 december 2005.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss