Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tele5 Voice Services AB

Tele5 Voice Services AB
Norra Stationsgatan 93
11364 Stockholm

Hemsida:

www.tele5.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tele5 erbjuder under eget varumärke en helt ny typ av prenumerationsbaserade tjänstepaket inom IT och telefoni. Tele5s tjänsteområden inkluderar webhotell, IT-hotell (ASP) och moderna telefonilösningar. Tele5s tjänsteplattform, möjliggör skalbara kommunikationslösningar där egna investeringar i maskin- eller programvara ej är nödvändiga.

Teckningsperiod:

2 april 2008 - 16 april 2008

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

14,6 Mkr

Teckningskurs:

16 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 mars 2008

Värdering:

Efter emissionen enligt emissionskursen är värderingen 73,2 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4, för respektive A-aktie och B-aktie.

Post:

Övrigt:

Tele5 Voice Services AB är under namnändring till Servage AB. Emissionen är garanterad till 93 %.

Uppdaterat: 2008-04-07

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss