Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tele2 AB

Tele2 AB

Tele2 AB
Skeppsbron 18
111 30 Stockholm

Hemsida:

www.tele2.com/sv

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Tele2 är en operatör som erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV, innehållstjänster samt IoT-lösningar.

Teckningsperiod:

2 november 2016 - 16 november 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

Ca 3 Mdkr

Teckningskurs:

53 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

31 oktober2016

Värdering:

Ca 24 Mdkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:8. Varje befintlig A-aktie berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt av en A-aktie och varje befintlig B-aktie berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt av en B-aktie. Åtta (8) teckningsrätter av A-aktier eller B-aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie av motsvarande aktieslag.

Post:

Övrigt:

Tele2 håller bolagsstämma den 27 oktober 2016 för att besluta om denna nyemission. I skrivande stund är datum och pris inte kommunicerade.

Tele2:s största ägare, Kinnevik AB (publ), som innehar 30,34 procent av aktierna och 47,92 procent av rösterna, har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Detta åtagande motsvarar ungefär 91 procent av antalet nya Tele2 A-aktier och ungefär 27 procent av antalet nya Tele2 B-aktier. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter ska vara måndagen den 31 oktober 2016.

Nordea Bank har ingått ett garantiåtagande (standby underwriting committment).

Uppdatering: Faktiska datum och villkor inlagda.

Uppdaterat: 2016-11-10

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss