Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tectonas Skogsfond AB

Tectonas Skogsfond AB

Tectonas Skogsfond AB
Kaptensgatan 12
11457 Stockholm

Hemsida:

www.tectona.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tectonas Skogsfond AB har till föremål för sin verksamhet att främst investera i skogsfastigheter med teakplanteringar genom Markbolaget. Bolaget kan även investera i andra planteringar och skogsfastigheter, samt att idka annan därmed förenlig verksamhet. Marken ska förädlas genom plantering med teakträd som sedan sköts om under Omloppsperioden för att sedan säljas vidare.

Teckningsperiod:

2 maj 2011 - 30 juni 2011

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

4 Mkr

Teckningskurs:

10.000 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Utan företrädesrätt. Emissionen gäller Preferensaktie serie 1.

Post:

1 aktie, dvs 10.000 kr per post.

Övrigt:

Denna emission i Tectonas Skogsfond AB gäller Preferensaktie serie 1. Se prospekt för närmare information.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss