Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tectona Capital AB

Tectona Capital AB

Tectona Capital AB
Kaptensgatan 12
114 57 Stockholm

Hemsida:

www.tectona.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tectona Capital har blivit känt för att investera i teak-plantage i Panama. Verksamheten har även utökats med fastighetsinvesteringar i Panama.

Teckningsperiod:

13 november 2017 - 7 december 2017

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

8,91 Mkr

Teckningskurs:

2,70 kr

Likviddag:

21 december 2017

Avstämningsdag:

Värdering:

35 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktar sig till allmänheten.

Post:

Övrigt:

Tectona Capital ska noteras på NGM Nordic-MTF den 5 februari 2018.

Uppdaterat: 2017-11-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss