Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tectona Capital AB

Tectona Capital AB

Tectona Capital AB
Kaptensgatan 12
114 57 Stockholm

Hemsida:

www.tectona.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Tectona Capital har blivit känt för att investera i teak-plantage i Panama. Verksamheten har även utökats med fastighetsinvesteringar i Panama.

Teckningsperiod:

21 september 2015 - 9 oktober 2015

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

1,35 Mkr (+ 1,35 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

9 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

29,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

Minimum 1000 aktier.

Övrigt:

Samtidigt som denna emission av aktier så gör Tectona en emission av obligatioer på upp till 14 Mkr.

Uppdaterat: 2015-09-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss