Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tectona Capital AB

Tectona Capital AB

Tectona Capital AB
Kaptensgatan 12
114 57 Stockholm

Hemsida:

www.tectona.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tectona Capital har blivit känt för att investera i teak-plantage i Panama. Verksamheten har även utökats med fastighetsinvesteringar i Panama.

Teckningsperiod:

20 oktober 2014 - 5 november 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

8 Mkr

Teckningskurs:

8 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

19,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktas till befintliga aktieägare och bolagets intressenter. Tilldelning sker för att så många nya investerare som möjligt ska aktieägare.

Post:

1 aktie, minimum 2000 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss