Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Taurus Energy AB

Taurus Energy AB

Taurus Energy AB
Forskningsbyn Ideon
22370 Lund

Hemsida:

www.taurusenergy.eu

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Taurus Energy är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är att via licensavtal överlåta rätten att använda metoden - patenterade mikrobiologiska processer - till etanolproducenter på en global marknad. Taurus Energy AB hette tidigare Taurus Petroleum AB.

Teckningsperiod:

15 december 2015 - 15 december 2015

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

1,62 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Lantmännen.

Post:

Övrigt:

Obs, datumet är en uppskattning.

I samband med denna riktade emission gör Taurus Energy även en företrädesemission.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss