Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Taurus Energy AB

Taurus Energy AB

Taurus Energy AB
Forskningsbyn Ideon
22370 Lund

Hemsida:

www.taurusenergy.eu

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Taurus Energy är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är att via licensavtal överlåta rätten att använda metoden - patenterade mikrobiologiska processer - till etanolproducenter på en global marknad. Taurus Energy AB hette tidigare Taurus Petroleum AB.

Teckningsperiod:

3 december 2015 - 17 december 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10,2 Mkr

Teckningskurs:

1,35 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 november 2015

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:10. Varje aktie av serie A eller B berättigar till en teckningsrätt. Tio teckningsrätter berättigar till en aktie serie B.

Post:

Övrigt:

Obs, datum för emissionen är en uppskattning.

I samband med denna företrädesemission planerar Taurus Energy även att göra en riktad emission på 5 Mkr till Lantmännen.

Uppdatering: Faktiska datum har lagts in.

Uppdaterat: 2015-11-27

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss