Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Taurus Energy AB

Taurus Energy AB

Taurus Energy AB
Forskningsbyn Ideon
22370 Lund

Hemsida:

www.taurusenergy.eu

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Taurus Energy är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är att via licensavtal överlåta rätten att använda metoden - patenterade mikrobiologiska processer - till etanolproducenter på en global marknad. Taurus Energy AB hette tidigare Taurus Petroleum AB.

Teckningsperiod:

16 april 2014 - 5 maj 2014

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

11,8 Mkr

Teckningskurs:

1,10 kr (2,20 kr per unit)

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 april 2014

Värdering:

71 Mkr pre-money, exkl eventuella teckningsoptioner mm.

Villkor:

Företrädesrätt 2:12. En aktie berättigar till en uniträtt i samma serie. Det krävs tolv uniträtter för teckning av en unit av samma serie. En unit betstår av vå nya aktier och en vederlagsfri teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Innehavare ska äga rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie. Teckningskursen uppgår till 1,60 kronor. Anmälan om teckning av B-aktier med utnyttjande av teckningsoptionerna kan äga rum från och med den 1 december 2014 till och med den 12 december 2014 samt från och med den 26 januari 2015 till och med den 6 februari 2015. id fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Taurus Energy ytterligare cirka 8,6 miljoner kronor.

Uppdaterat: 2014-04-14

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss