Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Taurus Energy AB

Taurus Energy AB

Taurus Energy AB
Forskningsbyn Ideon
22370 Lund

Hemsida:

www.taurusenergy.eu

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Taurus Energy är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är att via licensavtal överlåta rätten att använda metoden - patenterade mikrobiologiska processer - till etanolproducenter på en global marknad. Taurus Energy AB hette tidigare Taurus Petroleum AB.

Teckningsperiod:

5 september 2012 - 19 september 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10,1 Mkr

Teckningskurs:

0,47 kr (1,88 kr per unit)

Likviddag:

Avstämningsdag:

31 augusti 2012

Värdering:

Pre-money 17,7 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 4:7. En (1) aktie berättigar till en (1) uniträtter i samma serie. Det krävs sju (7) uniträtter för teckning av en (1) unit av samma serie. En (1) unit består av fyra (4) nya aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 B.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad till 6 Mkr. Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget från den 5 september 2012 till den 14 september 2012. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

Uppdaterat: 2012-09-05

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss