Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Taurus Energy AB

Taurus Energy AB

Taurus Energy AB
Forskningsbyn Ideon
22370 Lund

Hemsida:

www.taurusenergy.eu

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Taurus Energy är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är att via licensavtal överlåta rätten att använda metoden - patenterade mikrobiologiska processer - till etanolproducenter på en global marknad. Taurus Energy AB hette tidigare Taurus Petroleum AB.

Teckningsperiod:

17 januari 2011 - 1 februari 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,8 Mkr

Teckningskurs:

1,16 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 januari 2011

Värdering:

Pre-money 35,2 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. För varje 1 befintlig aktie erhålls 1 teckningsrätt. Innehav av 4 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Taurus har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,5 MSEK från bolagets två huvudägare (Forskarpatent i Syd AB och Kjell Stenberg) och garantiteckning om cirka 3,2 MSEK, vilket totalt motsvarar cirka 53 procent av den totala emissionslikviden.

Uppdaterat: 2011-01-07

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss