Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TargetEveryOne AB

TargetEveryOne AB

TargetEveryOne AB
Karlavägen 65, 2tr
114 49 Stockholm

Hemsida:

/www.targeteveryone.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

IroTargetEveryOne är fokuserat på mobila meddelanden inom företagslösningar, främst inom marknadsföring och videomeddelanden. TargetEveryOne AB kallade sig tidigare VMSPlay och hette tidigare Ironroad AB.

Teckningsperiod:

5 november 2015 - 19 november 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

15,7 Mkr

Teckningskurs:

5,01 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 oktober 2015

Värdering:

78,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom garantiavtal och teckningsförbindelser.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss