Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TalkPool AG

TalkPool AG

TalkPool AG
Gäuggelistrasse 7
7002 Chur, Schweiz

Hemsida:

www.talkpool.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Talkpool hjälper telekomföretag att planera, bygga och driva telekomnätverk. Bolaget är även verksamt inom Internet of Things.

Teckningsperiod:

25 september 2017 - 9 oktober 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

32,9 Mkr + 5 Mkr

Teckningskurs:

22 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 september 2017

Värdering:

65,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Uppdatering: Riktad till befintliga aktieägare och allmänheten i Sverige. Företrädesrätt 1:2.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är till 81 procent garanterad genom tecknings- och garantiförbindelser.

Utöver företrädesemissionen kan bolaget använda en övertilldelningsoption på 5 Mkr.

Uppdatering: OBS, den 10 augusti meddelade Talkpool att avstämningsdag och teckningsperiod förskjuts. Bolaget återkommer med nya datum.

Uppdatering: Obs, det blir ingen emission med teckningsrätter då det finns tekniska problem mellan Sverige och Schweiz. Talkpool ska i stället göra en emission riktad till befintliga aktieägare och allmänheten i Sverige, som ska vara genomförd före slutet av oktober.

Uppdatering: "Den kommande riktade emission med teckningstid 25 september till och med 9 oktober 2017 är nu till fullo garanterad inklusive eventuell utökning av erbjudandet. "

Uppdaterat: 2017-09-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss