Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TalkPool AG

TalkPool AG

TalkPool AG
Gäuggelistrasse 7
7002 Chur, Schweiz

Hemsida:

www.talkpool.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Talkpool hjälper telekomföretag att planera, bygga och driva telekomnätverk. Bolaget är även verksamt inom Internet of Things.

Teckningsperiod:

11 maj 2016 - 18 maj 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

10 Mkr + 2,5 Mkr

Teckningskurs:

22 kr

Likviddag:

23 maj 2016

Avstämningsdag:

Värdering:

48,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Öppen för allmänheten. 74 % av 10 Mkr tilldelas utvalda professionella investerare, Erik Strömstedt (VD) och Magnus Sparrholm (styrelseordförande).

Post:

1 aktie, minimum 250 aktier.

Övrigt:

TalkPool noteras på First North den 24 maj 2016.

Vid stort intresse kan en övertilldelningsoption på 2,5 Mkr användas.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss