Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB
Brendstrupgårdsvej 102
8200 AARHUS N, Danmark

Hemsida:

www.synactpharma.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

SynAct Pharma är ett bioteknikbolag som via dotterbolag i Danmark bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar.

Teckningsperiod:

24 maj 2016 - 8 juni 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

32,32 Mkr

Teckningskurs:

32 kr per unit / 6,40 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

46,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till allmänheten och institutioner.

Post:

1 unit, minium 150 units.

Övrigt:

Efter nyemissionen noteras SynAct Pharma på Aktietorget.

En unit består av fem (5) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1 berättigande till teckning av vardera en (1) ny aktie i bolaget.

Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden från och med den 9 mars 2017 till och med den 23 mars 2017.

Uppdaterat: 2016-05-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss