Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sweprint i Sverige AB

Sweprint i Sverige AB

Sweprint i Sverige AB
Piongatan 15
653 45 Karlstad

Hemsida:

www.swe-print.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sweprint bedriver tryckeriverksamhet i Karlstad

Teckningsperiod:

28 januari 2014 - 14 februari 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

Framgår inte

Teckningskurs:

2,25 kr (1,125 kr)

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 maj 2013

Värdering:

22,5 Mkr / 11,25 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till de som var aktieägare i Mobicard Media Group AB den 24 maj 2013.

Post:

Övrigt:

För varje aktie en investerare tecknar och betalar erhåller denne en aktie från huvudägare.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss