Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Swemet AB

Swemet AB

Swemet AB
Norra Oskarsgatan 9
582 73 Linköping

Hemsida:

www.swemet.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Swemet säljer produkter och bygger system åt elnätsbolag i Europa baserat på bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät, en del av den stora Internet of Things-utvecklingen.

Teckningsperiod:

26 september 2016 - 10 oktober 2016

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

6 Mkr

Teckningskurs:

2,35 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 september 2016

Värdering:

27,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Befintliga aktieägare har företrädesrätt, sedan aktieägare i Dividend Sweden och sedan allmänheten.

Post:

2000 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss