Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Swemet AB

Swemet AB

Swemet AB
Norra Oskarsgatan 9
582 73 Linköping

Hemsida:

www.swemet.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Swemet säljer produkter och bygger system åt elnätsbolag i Europa baserat på bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät, en del av den stora Internet of Things-utvecklingen.

Teckningsperiod:

28 maj 2015 - 3 juli 2015

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

11 Mkr

Teckningskurs:

2,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

21,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1 aktie, minimum 2500 aktier.

Övrigt:

Efter genomförd emissionen kommer Swemet att listas på Nordic-MTF.

Uppdaterat: 2015-06-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss