Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Swedol AB

Swedol AB
Box 631
13526 Tyresö

Hemsida:

www.swedol.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Swedol erbjuder i sina egna butiker, genom återförsäljare, på postorder och via e-handel kvalitetsvaror till konkurrenskraftiga priser inom el/elektronik, verktyg, yrkeskläder/skyddsutrustning, fordonstillbehör och förbrukningsvaror.

Teckningsperiod:

18 augusti 2016 - 1 september 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

312 Mkr

Teckningskurs:

16,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 augusti 2016

Värdering:

1040 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:10. 1 aktie ger 1 teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier av samma aktieslag.

Post:

Övrigt:

De två största aktieägarna i Bolaget, Nordstjernan AB (ägare till 29,9 procent av aktierna och 29,7 procent av rösterna) och Zelda AB (ägare till 21,5 procent av aktierna och 29,7 procent av rösterna) (" Huvudaktieägarna" ), har var för sig åtagit sig att teckna sina respektive andelar av Företrädesemissionen och har lämnat garantiåtaganden för hälften vardera av den återstående delen av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed garanterad till 100 procent.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss