Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Swedish Orphan Biovitrum AB

Swedish Orphan Biovitrum AB

Swedish Orphan Biovitrum AB
Tomtebodavägen 23 A
17165 Solna

Hemsida:

www.sobi.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) är ett Sverigebaserat läkemedelsföretag med internationell marknadsnärvaro. Bolagets produktportfölj innehåller cirka 60 sär- och specialistläkemedel. Sobi har en växande pipeline av särläkemedel och specialistläkemedel i sen klinisk utvecklingsfas. Swedish Orphan Biovitrum AB hette tidigare Biovitrum AB.

Teckningsperiod:

11 maj 2011 - 26 maj 2011

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

637 Mkr

Teckningskurs:

12 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 maj 2011

Värdering:

Pre-money 2,548 miljarder kronor.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Varje 1 befintlig aktie berättigar till 1 teckningsrätt. 4 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny stamaktie i Sobi.

Post:

Övrigt:

Företagets huvudaktieägare Investor AB, med 40,6 procent av stamaktierna samt Bo Jesper Hansen, med 3,4 procent av stamaktierna, har förbundit sig att teckna sina respektive andelar av företrädesemissionen. Resterande 56,1 procent av företrädesemissionen är garanterad, förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls, av Carnegie Investment Bank och Svenska Handelsbanken. Därtill avser VD Kennet Rooth att teckna sin andel. Teckningskursen och teckningsrelationen förväntas offentliggöras den 27 april 2011.

Uppdaterat: 2011-06-01

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss