Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Swedish Adrenaline AB

Swedish Adrenaline AB

Swedish Adrenaline AB
Pilefeltsgatan 73
302 50 Halmstad

Hemsida:

www.swedishadrenaline.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Swedish Adrenaline har kompetens inom trådlös kommunikation och sensorteknik, vilken företaget använder att göra sportelektronik och annan elektronik.

Teckningsperiod:

17 mars 2014 - 17 april 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

0,6 Mkr

Teckningskurs:

10.000 kr

Likviddag:

Fyra dagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

6 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

1 aktie, dvs 10.000 kr per post.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss